The Best Off

TBO_LOGO

Przedłużenie naboru zgłoszeń

W odpowiedzi na apel zespołów, które są obecnie w matni składania ministerialnych wniosków postanowiliśmy przełożyć końcowy termin naboru na 7 grudnia.

Leave a Comment