Kategoria: AKTUALNOŚCI

WERDYKT KONKURSU NA E-BOOK O TEATRZE NIEZALEŻNYM

Sprawozdanie z obrad jury „Konkursu na wsparcie wydania e-booka o teatrze niezależnym”
Fundacji Teatr Nie-Taki

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami nadesłanymi na „Konkurs na wsparcie wydania e-booka o teatrze niezależnym” jury konkursu w składzie Piotr Olkusz (sekretarz), Katarzyna Knychalska i Dariusz Kosiński najwyżej oceniło projekt „Offologia dla opornych” zgłoszony przez Julię Lizurek i Henryka Mazurkiewicza. Autorzy tego wniosku zaproponowali przygotowanie publikacji będącej autorską prezentacją ponad dwudziestu najaktywniejszych i ciekawych artystycznie zespołów offowych działających w Polsce. Julia Lizurek i Henryk Mazurkiewicz, dzieląc książkę na trzy części, planują trzy ścieżki analityczno-opisowe, co ma pozwolić na wpisanie współczesnego offu w szerszy kontekst historyczny i społeczny teatru niezależnego, na oddanie głosu samym twórcom (między innymi dzięki narracji odwołującej się do wywiadu) oraz na autorską analizę i ocenę dzisiejszego teatru niezależnego. Propozycja książki, będącej ważnym źródłem informacji o bogactwie teatru niezależnego, przełamującej jednocześnie łatwą poetykę leksykonu, wydała się nam szczególnie istotna off potrzebuje analiz wykraczających poza studia przypadków, analiz zmierzających do uogólnień (choć nie uproszczeń), mających za ambicję wskazanie związków historycznych i estetycznych polskiego offu i jego zespołów. Jesteśmy także przekonani, że autorzy tej publikacji, młodzi pracownicy naukowi i krytycy, śledzący działania polskiego teatru niezależnego i regularnie o nim piszących (również przez pryzmat jego porównań z teatrem nurtu instytucjonalnego) będą umieli zaproponować empatyczny i świeży, ale także precyzyjny język opowieści. Jury dziękuje wszystkim, którzy zechcieli zgłosić swoje projekty wydawnicze do konkursu. Wśród wnioskodawców byli zarówno utytułowani naukowcy, jak i przedstawiciele najmłodszego grona badaczy. Najczęściej zgłaszano propozycje publikacji rocznicowych, nierzadko wpisanych także w refleksję o lokalności offu. Jury zdecydowało się nagrodzić projekt, który zaproponował najszersze spojrzenie na współczesny teatr niezależny: mamy nadzieję, że książka Julii Lizurek oraz Henryka Mazurkiewicza da impuls badaczom teatru offowego do pisania analiz o charakterze przekrojowym, i że dla wszystkich widzów tego teatru stanie się ona cennym przewodnikiem po polskiej scenie niezależnej.

W imieniu jury konkursu: Piotr Olkusz

19 grudnia 2020

WERDYKT KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT TEATRU NIEZALEŻNEGO ON-LINE „The Best Off // On-line”

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020 roku Jury Konkursu na Najlepszy Projekt Teatru Niezależnego On-line w składzie: Dominik Gac, Katarzyna Knychalska, Dariusz Kosiński, Tomasz Rodowicz i Iwona Woźniak przyznało dwie równorzędne nagrody „The Best Off // On-line” (każda w wysokości 4000 zł) dla projektów:

Dzieci Saturna, Agata Baumgart, Aleksandra Matlingiewicz  

Bajki filozoficzno-terapeutyczne w technice lalkarskiej, Flap People    

Jury postanowiło także przyznać trzy równorzędne wyróżnienia dla:

Portrety beznadziejne – spektakl usieciowiony, Hertz Hause 

OTT/m2, odc. 1, Olsztyński Teatr Tańca 

Rzecz o złotej rybce, Teatr Osobliwy

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.