PIERWSZA
EDYCJA

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w roku 2018.

Laureatami zostały następujące zespoły i przedstawienia (kolejność alfabetyczna według tytułów):

Baby, Fundacja Szafa Gra
Ghost dance, Teatr Brama
Gwoli jakiejś tajemnicy, Teatr Tetraedr
Matryca [Prześwit 1/8], Paweł Grala
MY/WY, Krakowski Teatr Tańca

Za najlepsze przedstawienie offowe i tym samym zdobywcę nagrody głównej w pierwszej edycji Konkursu uznany został monodram Magdaleny Drab Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk Teatru Zamiast.