The Best Off

TBO_LOGO

JURY

Dominik Gac

Autor tekstów o teatrze i muzyce, artykułów historycznoliterackich i teatrologicznych oraz wierszy.

Publikował m.in. w „Opcjach”, „Akcencie”, „Ruchu Literackim”, „Czasie Kultury”, „Dwutygoniku.com”, „Gazecie Magnetofonowej”. Współpracuje z redakcjami „Teatru”, „Nietak!tu” i portalu „Teatralny.pl”. Współautor książki Scena Lublin. Laureat lubelskiej nagrody kulturalnej „Żurawie” i nagrody w VI konkursie im. A. Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych. Stypendysta Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Katarzyna Knychalska

Założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawca, redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”.

Współtwórczyni Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej, zajmującej się jednoczeniem ruchu teatrów offowych, dramatopisarka i adaptatorka, konsultantka programowa w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektorka Festiwalu Teatru Nie-Złego w Legnicy, współtwórczyni Festiwalu Dolnośląskich Teatrów Offowych Zwrot we Wrocławiu. Dyrektorka Konkursu The best Off. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dariusz Kosiński

Profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W 1995 obronił pracę doktorską Sztuka aktorska Wandy Siemaszkowej, stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2004, tytuł profesora w 2012. W swoich badaniach zajmował się sztuką aktorską XIX wieku, polską tradycją teatralną i performatywną, twórczością Jerzego Grotowskiego (jest autorem jego biografii, był członkiem komitetu redakcyjnego Tekstów zebranych Grotowskiego). Członek redakcji pisma „Polish Theatre Journal”. Wraz z Wojciechem Dudzikiem redaktor naczelny internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego, redaktor naczelny pisma „Performer”. W latach 2010–2013 dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W latach 2014–2018 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Laureat Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2011) i Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2012) za książkę Teatra polskie. Historie. 

Tomasz Rodowicz

Dyrektor Artystyczny Teatru CHOREA. Aktor, reżyser, muzyk, pedagog.

Absolwent Wydziału Historii Filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, jego czołowy aktor oraz lider programu dydaktycznego w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy. Wykładowca na: Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014) nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody im. Zygmunta Hübnera „CZŁOWIEK TEATRU” (2019) ustanowionej przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.

Iwona Woźniak

Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Realizatorka i pomysłodawczyni wielu działań teatralnych m.in. Laboratorium Pedagogiki Teatru, prowadzi Teatr Naumiony, współpracuje z wieloma teatrami w Polsce i poza granicami.  Z zawodu menager kultury, teatrolog, animator.

Studiowała m.in w Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Uniwersytecie Opolskim.  Pasjonatka dalekich podróży i gór. Szczęśliwa mama i żona.